De prefect, Pierre-Etienne Bisch, is verantwoordelijk voor het goede verloop van de verkiezingen!

0

President Daniel Gibbes ontving op woensdag 19 april de buitengewone prefect Pierre-Etienne Bisch, afgevaardigde in de Constitutionele Raad. Deze laatste werd vergezeld door Anne Laubies, plaatsvervangend prefect van de gemeenschappen Saint-Martin en Saint-Barthélemy, de secretaris-generaal van de prefectuur, Thierry Malher en Joëlle Cage, verantwoordelijk voor de verordening en algemene zaken van de prefectuur. Samen met president Gibbes waren Philippe Millon, directeur-generaal van de gemeenschapsdiensten, en Véronique Sapor, hoofd van het verkiezingsbureau, aanwezig. 

Bij artikel 58 van de Grondwet werd de Constitutionele Raad belast met de taak "de regelmatigheid van de verkiezing van de president van de republiek te waarborgen, klachten te onderzoeken en de uitslag van de stemming bekend te maken".

De aanwezigheid van prefect Pierre-Etienne Bisch op de Noordelijke Eilanden vloeit voort uit zijn rol als afgevaardigde in de Constitutionele Raad, verantwoordelijk voor het toezicht op de operaties met betrekking tot de presidentsverkiezingen in de twee gemeenschappen van de Noordelijke Eilanden en in Guadeloupe.

De prefect Pierre-Etienne Bisch had daarom de taak om tijdens de eerste ronde, zaterdag 1 april 22 en de tweede ronde, zaterdag 2017 mei 06, het goede verloop van de verkiezingen lokaal te controleren. Hij wordt bijgestaan ​​door magistraten die door de President van het Hof van Beroep, verantwoordelijk voor het uitvoeren van controlebezoeken aan de stembureaus in Saint-Martin.

President Daniel Gibbes profiteerde van deze bijeenkomst om de prefect gerust te stellen over de goede voorbereiding van de peiling door de gemeenschapsdiensten in verband met de prefectuur, over de organisatie van de 19 stembureaus die openstaan ​​voor kiezers, op zaterdag 22 april 2017, van 8 tot 19 uur, evenals de naleving van de geldende wettelijke regels.

De prefect Pierre-Etienne Bisch zal vertrekken met de notulen van de resultaten van de peiling in onze gebieden, onder verantwoordelijkheid van de Constitutionele Raad om de officiële resultaten binnen tien dagen aan het einde van de tweede ronde bekend te maken. In de praktijk vervult de Raad zijn taak in het algemeen binnen vier dagen na de tweede ronde.

 4,370 totale weergaven, 5 weergaven vandaag

over de auteur

Geen reacties

GOLF CAP 2018: RESULTATEN

Aanstaande zondag 11 juni 2017 vond plaats op de Golf van Mullet Bay, de 2e editie "Cap 2018". 30 deelnemers namen ...
%d bloggers zoals deze pagina: