Nieuwe president wordt op 2 april gekozen

0

De uitdaging van de territoriale verkiezingen is om de 23 leden van de territoriale raad te vernieuwen. De eerste achttien kandidaten van Team Gibbs vormen de nieuwe meerderheid van de Territoriale Raad. Maar de leider is nog niet tot president verklaard.   

Hij zal gekozen moeten worden door de andere leden van de territoriale raad tijdens een officiële ceremonie die zal plaatsvinden op zondag 2 april. Op 2 april worden ook de vier vice-presidenten benoemd. Ook de uitvoerende raad wordt gevormd: deze bestaat uit de president, de vier vice-presidenten en twee territoriale raadsleden. De zeven gekozen functionarissen zullen elkaar ontmoeten. Ze zullen moeten beraadslagen over de agenda van de volgende territoriale raad, precies ze zullen moeten vastleggen hoe de begroting gestemd moet worden, die absoluut vóór 15 april moet plaatsvinden. (Bron: www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties