Het CCISM-budget voor 2018 moet door de prefect worden betaald

0

De Territoriale Rekenkamer (CTC) stelde de prefect voor om het primitieve budget voor 2018 voor de Interprofessionele Kamer van Sint Maarten (CCISM) te vereffenen. 

In april 2018 had de prefect van Saint-Martin de territoriale rekenkamer in beslag genomen, zodat hij "het gebrek aan echt evenwicht" van de primitieve begroting voor 2018 van de CCISM opmerkte. 

Na analyse van de rekeningen schatte de CTC dit reële onevenwicht op 1,15 miljoen euro, terwijl de CCISM een begroting had goedgekeurd "met een algemeen positief resultaat van 8 euro". De CTC had daarom de raad van bestuur verzocht om binnen een maand het budget te corrigeren.

Aangezien er geen wijzigingsbesluit was genomen en door de CCISM binnen de gestelde termijn aan de territoriale rekenkamer was meegedeeld, heeft deze laatste in februari een second opinion uitgebracht om de prefect voor te stellen de begroting te regelen. 

(meer details op www.soualigapost.com)

 6,290 totaal bekeken

Geen reacties