De voormalige verzamelaar van de Schatkist wint zijn strijd tegen de staat om op zijn post te worden hersteld

0

In december 2005 heeft de penningmeester-betaler-generaal van Guadeloupe aangifte gedaan bij de officier van justitie omdat hij de ontvanger-verzamelaar van de Schatkist van Sint Maarten verdenkt van verduistering van openbare middelen. 

In juni 2006 werd laatstgenoemde het voorwerp van een disciplinaire sanctie van de minister van Economische Zaken, hij werd automatisch overgeplaatst naar de algemene schatkist van Yvelines.

De inzamelaar verzocht de rechtbank om vernietiging van deze beslissing en om herstel ervan in Saint-Martin. Van administratieve rechtbank tot administratieve rechtbank die de Raad van State passeert, hij heeft eindelijk zijn juridische strijd tegen de staat. In juni 2018 heeft de Raad van State de minister van Openbare Actie bevolen de betrokkene binnen drie maanden te herplaatsen in de functie van hoofd van de post in Saint-Martin. Bij gebrek aan de beslissing werd de Staat door de Raad van State veroordeeld tot betaling van een bedrag van 20 euro aan betrokkene.

 4,315 totale weergaven, 8 weergaven vandaag

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: