The Local Mission viert zijn eerste kaarsje!

0

Een bestaansjaar mag gevierd worden! Precies een jaar geleden (10 mei 2022, noot van de redactie) vond de officiële inhuldiging van de lokale missie van Saint-Martin plaats. Een lokale structuur die opdrachten van openbare dienstverlening uitvoert om alle jongeren van 16 tot 25 jaar in staat te stellen de moeilijkheden te overwinnen die hun professionele en sociale integratie in de weg staan.

Ter gelegenheid van deze verjaardag hebben Raphaël Sanchez en Maggy Gumbs, respectievelijk voorzitter en directeur van de structuur, afgelopen woensdag een positieve evaluatie opgesteld van hun eerste jaar van activiteit in aanwezigheid van de prefect, Vincent Berton, lokale verkozenen en partners die de lokale missie begeleiden bij haar vele missies ten gunste van de Saint-Martin-jeugd.

“Tot op heden begeleidt en ondersteunt de Lokale Zending dagelijks meer dan 350 jongeren. Steeds meer van hen stappen door de deuren van de Lokale Missie, wetende dat elk geval niet vergelijkbaar is met het andere”, merkt Raphaël Sanchez op. Dit vereist dus voldoende gekwalificeerd personeel om op de ondersteuning te reageren. Daarom hebben we ons team versterkt in het belang van de opgevangen jongeren en om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften en hun algemene en persoonlijke zorg”, verduidelijkt hij.

Om haar dienstenaanbod uit te breiden, zoekt en ontwikkelt de Lokale Missie steeds meer partnerschappen door ze officieel te contracteren met andere verenigingen of specifieke organisaties die op het grondgebied bestaan. De gelegenheid voor Raphaël Sanchez om zijn dank uit te spreken aan de vele aanwezige partners voor het 1e jaar van de ML.

Raphaël Sanchez vervolgde zijn toespraak door te specificeren dat “de Lokale Missie past in en volledig beantwoordt aan het verzoek van zowel de Staat als dat van de Collectiviteit met betrekking tot haar jeugdbeleid. De integratiecomponent, die ook deel uitmaakt van onze kernactiviteiten, is erg belangrijk voor het succes van onze jongeren, die absoluut moeten worden ondersteund door integratieactiviteiten, opleiding, leerlingplaatsen, werkhervatting, samenleven, respect voor burgerregels , burgerschap, secularisme. Ons doel is om sociale integratie te bevorderen. Ons professionele integratiepercentage is 38,50%.

De lokale missie doet en zal er alles aan doen om deze essentiële aspecten van sociale integratie ook daarbinnen te ontwikkelen en te laten functioneren zoals het hoort in het belang van onze jongeren.

Feit blijft dat er nog veel moet gebeuren, met name op het gebied van huisvesting. Ik maak van dit plechtige moment gebruik om de overheid uit te dagen over deze situatie. We hebben noodopvang nodig of een jeugdherberg of overbruggingswoning, hoe dat ook mag heten, maar te veel jongeren zijn dakloos. We moeten oplossingen vinden.

Tot slot maken we van deze eerste verjaardag gebruik om onze sponsors te bedanken zoals het hoort:

Meneer Le Préfet, we weten dat u de evolutie van de Lokale Missie op de voet volgt, en u heeft altijd aan onze zijde gestaan, evenals uw respectieve diensten om op onze verschillende verzoeken te reageren. We zijn dankbaar voor uw vertrouwen en bedanken de overheidsdiensten voor de financiële steun, waaronder Pôle Emploi.

We willen president Louis Mussington en zijn territoriale raad bedanken, niet alleen voor de financiële steun, maar ook voor het ter beschikking stellen van het pand waarin we zijn gehuisvest en vooral voor het ter beschikking stellen van een territoriale ambtenaar die deze prachtige structuur leidt.

We maken ook van de gelegenheid gebruik om mevrouw Annick Petrus, de senator van Saint-Martin, die de eerste voorzitter van de lokale missie was, hartelijk te bedanken en we willen haar feliciteren met haar tussenkomst bij de minister van Arbeid met betrekking tot de legitieme zorgen van de lokale missies over hun plaats in het ecosysteem van de toekomstige organisatie France Travail". _AF

 3,995 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: