De COM wil de exploitatie van het slachthuis onder beheer overnemen

0

In 2014 besliste de Collectiviteit om de exploitatie en het beheer van het slachthuis dat het bezit, en dat in de komende maanden opengaat, toe te staan. Het lanceert vervolgens een aanbesteding en het contract wordt gegund aan Seabat, het bedrijf dat de slachthuizen van Saint-Martin exploiteert, dat speciaal voor dit doel is opgericht.

Het contract werd ondertekend op 7 augustus 2014. The Seabat is een coöperatieve vennootschap van collectief belang met de status van een Sarl. Het doel is de opvang van levende dieren, het slachten, opslaan en distribueren van stukken vlees (karkassen, halve karkassen, kwartalen en eetbare bijproducten). Het verzekert zijn financiële werking op twee manieren: enerzijds ontvangt het de inkomsten uit zijn diensten. Hiervoor stelde het een prijslijst op die voor advies aan de gekozen functionarissen werd voorgelegd. Anderzijds ontvangt het een jaarlijkse financiële compensatie van de Collectiviteit voor de beperking van de openbare dienst, in de orde van grootte van 130 euro.

Maar deze inkomsten zijn niet voldoende om de winstgevendheid en dus de duurzaamheid van het bedrijf te waarborgen. Daarom wenst de Collectiviteit de werking van het slachthuis over te nemen in de vorm van een leidinggevend orgaan met rechtspersoonlijkheid en financiële autonomie, d.w.z.  een openbare industriële en commerciële instelling (EPIC). “Het doel van deze vestiging zou zijn om het slachthuis te beheren en te exploiteren. Hij zal ook moeten werken aan de toekomst van de tool om de winstgevendheid ervan te verbeteren en de landbouwsector zich te laten ontwikkelen. De overname onder controle zal het mogelijk maken om het lage inkomen dat door de activiteit wordt gegenereerd te compenseren, ”verklaarde Daniel Gibbs tijdens de plenaire vergadering van 17 december aan gekozen vertegenwoordigers van de territoriale raad.

De gekozen functionarissen keurden unaniem de verwijzing naar de plaatselijke adviescommissie voor openbare diensten over deze kwestie goed. Ze zullen dan opnieuw moeten stemmen voor de oprichting van het genoemde bestuur.

 7,260 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: