Vraagt ​​COM om adviesorganen?

0

De prefectuur Saint-Martin verzoekt de administratieve rechtbank de Commissie te bevelen overlegorganen op te richten. Volgens de prefect is de Arbo- en Arbo-commissie (CHSCT) niet goed geïnstalleerd, werkt in ieder geval niet, evenals de technische commissie (CT). Vandaar een schoen.

De Collectiviteit beweert van haar kant een CHSCT en een CT naar behoren te hebben opgezet en tijdig te raadplegen. Ze zei dat ze niet begreep waarom de prefectuur de beslissingen die het zou hebben genomen zonder de autoriteiten te hebben geraadpleegd, nooit heeft aangevochten, als deze beslissingen van illegale aard zijn.

De bestuursrechter moet volgende week beraadslagen. (Meer details op www.soualigapost.com)

 6,035 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: