COM en Pôle Emploi bundelen hun krachten om de opleiding voor werkzoekenden te versterken

0

De voorzitter van de Collectiviteit heeft op donderdag 18 juni drie overeenkomsten ondertekend met Olivier Pelvoizin, regionaal directeur van Pôle Emploi, om werkzoekenden op te leiden.

Ten eerste hebben de Collectivity en Pôle Emploi de bilaterale overeenkomst in het kader van het ultramarijnpact voor investeringen in vaardigheden (PIC) verlengd. Sinds het begin van het jaar hebben 200 mensen een opleiding genoten onder de PIC. Door deze gezamenlijke aanpak met het opleiden van belanghebbenden en Pôle Emploi, verbindt de Collectiviteit zich ertoe nieuwe hefbomen in te voeren voor het verwerven van vaardigheden, de belemmeringen voor toegang tot opleiding weg te nemen en werkzoekenden in vooral jongeren, om te verbeteren en een diploma te behalen.

Als onderdeel van deze overeenkomst, en onder auspiciën van vice-president Annick Pétrus, werkt de gemeenschap nauw samen met lokale bedrijven om aan hun behoeften te voldoen en een geschikte kwalificerende opleiding op te zetten. Het doel van deze samenwerking is het collectief bestrijden van de werkloosheid onder ongeschoolde werkzoekenden.

De overeenkomst met betrekking tot het delen van de OUIFORM-tool is ook ondertekend, het is een essentiële hefboom van het Ultramarine Pact for Investment in Skills dat het mogelijk maakt om in synergie te werken en in realtime werkzoekenden te positioneren op trainingen waaraan ze komen in aanmerking.

Een derde raamovereenkomst verbindt nu de Collectiviteit van Saint-Martin en Pôle Emploi om de uitrol van opleidingssystemen in Saint-Martin te vergemakkelijken. Het helpt bij het opzetten van individuele ondersteuningssystemen voor opleidingen, het opzetten van collectieve opleidingen, door de toegang tot instrumenten voor het beoordelen van professionele vaardigheden te bevorderen. Mensen die van deze ondersteuning willen profiteren en zich willen inschrijven voor kwalificerende opleidingen op het gebied van bouw en de blauwe economie, worden uitgenodigd om contact op te nemen met Pôle Emploi Saint-Martin.

Deze drie conventies helpen om de actie van de Collectivity en Pôle Emploi dichter bij de lokale realiteit en de behoeften van onze medeburgers te brengen.

In het kader van dit bilaterale partnerschap zal 5.5 miljoen euro worden geïnvesteerd ter versterking van de beroepsopleiding op het grondgebied van Saint-Martin. Een sterke daad uitgevoerd door de Collectiviteit en Pôle Emploi ten behoeve van de bevolking van Saint-Martin.

het laden

over de auteur

Geen reacties