De Collectiviteit verleent het CCISM een subsidie ​​van € 350 en ondertekent een driejarige raamovereenkomst van doelstellingen

0

De president, Daniel Gibbs, heeft afgelopen vrijdag een meerjarige raamovereenkomst van doelstellingen en middelen ondertekend met de president van de Interprofessional Chamber of Saint Martin (CCISM), Angèle Dormoy.

Deze driejarige overeenkomst, die op 6 november door de Uitvoerende Raad is geratificeerd, vormt het kader voor het contract van doelstellingen tussen de COM en de CCISM en bedraagt ​​voor het eerste jaar een subsidie ​​van € 350.

Elk jaar sluiten de Gemeenschap en de CCISM op basis van deze overeenkomst een jaarlijkse aanvraagovereenkomst waarin de aan de CCISM toegekende middelen, de acties voor het jaar van de laatste en de in samenwerking met de Gemeenschap uitgevoerde projecten worden omschreven. Daarnaast hebben de Collectiviteit en de CCISM besloten om gezamenlijk een programma van partnerschapsacties voor de economische ontwikkeling van Saint-Martin te ontwikkelen.

Om de grote economische uitdagingen van het gebied aan te gaan, heeft de CCISM inderdaad de roeping om de bedrijven de begeleiding te geven die ze nodig hebben, om hun oprichting en hun ontwikkeling te verzekeren. Het ondersteunt het overheidsbeleid ter bevordering van groei en werkgelegenheid in de regio.

Zich bewust van haar financiële moeilijkheden en de aanbevelingen van de Territoriale Rekenkamer, heeft de Collectiviteit van Saint-Martin besloten om aanzienlijke financiële steun te verlenen aan de CCISM om haar in staat te stellen haar dienstverlening aan Saint-Martin-bedrijven uit te voeren en voort te zetten -Martin.

 5,625 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: