JUSTITIE: Een vader ziet de verblijfsvergunning voor zijn zoon geweigerd

0

Eind 2018 heeft een inwoner van Sint Maarten van Haïtiaanse afkomst een verblijfsvergunning voor het Nederlandse deel aangevraagd voor zijn minderjarige zoon van rond de tien jaar, eveneens geboren in Haïti. De regering weigert hem omdat hij geen officieel document van het Haïtiaanse rechtssysteem kan overleggen waaruit zijn ouderlijk gezag blijkt. De vader heeft de beslissing vervolgens aangevochten bij de rechtbank.

De Rechtbank van Eerste Aanleg van Sint Maarten heeft de zaak in de loop van 2021 onderzocht. De vader heeft een document overgelegd waarin de in Haïti wonende moeder er geen bezwaar tegen heeft dat haar zoon bij zijn vader op Sint Maarten woont en hem machtigt daartoe de nodige stappen te ondernemen . Een enkele toestemmingsverklaring van de ouder die in het land van herkomst is gebleven, is echter niet voldoende. De regering van Sint Maarten verlangt naast deze machtiging een rechterlijke uitspraak waarbij het ouderlijk gezag of de voogdij is verleend aan de ouder die een verblijfsvergunning op Sint Maarten aanvraagt. De Rechtbank van Eerste Aanleg van Sint Maarten heeft daarom in het voordeel van de regering gewezen. De vader ging in beroep.

De zaak werd begin april van dit jaar behandeld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonnaire, Sint Eustatius en Saba. Dit bevestigde de uitspraak in eerste aanleg.

Ter terechtzitting had de vader echter nieuwe elementen naar voren gebracht, namelijk dat de moeder niet meer voor hun zoon zorgde, die toen werd verzorgd door de grootmoeder van vaderskant en dat deze het afgelopen jaar was overleden. Sindsdien zou het kind bij de buren van de grootmoeder wonen. Indien de rechtbank kennis heeft genomen van de nieuwe argumenten, heeft zij aangegeven deze niet in overweging te hebben kunnen nemen omdat de beschreven feiten van na de bestreden rechterlijke uitspraak zijn. De rechtbank adviseerde de vader daarom zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning bij de autoriteiten van Sint Maarten te verlengen.

 6,033 totaal bekeken

bron:

Soualiga Post: http://www.soualigapost.com/fr

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: