Internationale dag voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen: de Soroptimist-club van Saint-Martin is versierd met oranje!

0

Elk jaar, van 25 november tot 10 december, nodigt een internationale campagne alle leden van het maatschappelijk middenveld uit om te mobiliseren om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. De oranje kleur is de officiële kleur van deze 16 dagen bewustwording waaraan de Soroptimisten actief deelnemen.

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverspreide, hardnekkige en verwoestende mensenrechtenschendingen ter wereld en vormt een bedreiging voor miljoenen meisjes en vrouwen. Alle vrouwen kunnen slachtoffer zijn,  ongeacht hun leeftijd, sociale toestand of opleidingsniveau. Dit geweld neemt vele vormen aan: fysiek, seksueel of psychologisch geweld, genitale verminking, vroege huwelijken, economisch misbruik en uitbuiting, mishandeling van oudere vrouwen en niet te vergeten pesterijen op sociale netwerken.

Het eiland Saint-Martin is niet immuun voor deze plaag. Integendeel, we zijn getuige van een explosie in het aantal gevallen van vrouwelijke slachtoffers van geweld, zinloos geweld zonder limiet.

De slachtoffers zijn vaak vrouwen die in een precaire situatie terechtkomen, zowel economisch, sociaal als administratief. Ook de middenklasse of de rijke klassen worden niet gespaard.

 

De Soroptimist Club handelt lokaal, volgens haar motto:

- " BEGRIJPEN " :

- Organisatie van conferenties,

- Ontmoeting met slachtoffers, managers van opvangcentra.

- " VERDEDIGEN ":

- Organisatie en participatie  op conferenties, informatiecampagnes

- Verspreiding van documenten en video- of filmondersteuning bij de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes.

– “ONDERNEMEN”:

- Financiering voor de oprichting van een onthaal- en luistercentrum

- Ondersteunende acties van verenigingen die op dit gebied gespecialiseerd zijn

- Organisatie van bewustmakingscampagnes

 

Voor al deze misvormde, vernederde en geslagen vrouwen, zeg maar STOP met geweld tegen vrouwen. Laten we contact met ze opnemen, ze hebben ons nodig!

In 1991 startte en coördineerde het Center for Global Women's Leadership (CLMF) een wereldwijde campagne "16 dagen van activisme tegen gendergerelateerd geweld".

Op 20 december 1993 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen goed.

In 2014 wordt de kleur ORANJE de emblematische kleur van deze dagen van activisme. Het symboliseert een betere toekomst en een eerlijkere wereld, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Soroptimistenclubs over de hele wereld gaan 15 dagen lang hun steden, monumenten, fonteinen, parken "oranje", delen oranje strikken, oranje ballonnen, oranje rozen uit, nemen deel aan marsen of bijeenkomsten om het publiek bewust te maken van geweld tegen vrouwen.

Onder impuls van hun vereniging, wereldwijd bekend om hun verschillende acties voor de zaak van vrouwen en gendergelijkheid, zullen de Soroptimisten overal op het terrein aanwezig zijn, in het hart van de actie, door ontmoetingen, partnerschappen tussen de verschillende associatieve actoren mogelijk te maken , besluitvormers en het publiek.

De Soroptimist Club van Saint-Martin werd opgericht in mei 1994 en heeft vandaag meer dan twintig leden, allemaal vrouwen die actief en toegewijd zijn aan de samenleving.

Al 26 jaar blijven ze vrouwen en meisjes ondersteunen op verschillende gebieden, zoals  gezondheid, onderwijs, mensenrechten en het milieu.

Hun motto: "Begrijpen, verdedigen en ondernemen" is een bron van inspiratie en motivatie om hun acties uit te voeren. _AF

 4,410 totale weergaven, 17 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties