Praktische info: COPIL en COTECH tijden en data op de PPRN

0

Als onderdeel van de alternatieve raadpleging die door president Daniel Gibbs en zijn gekozen functionarissen is geïnitieerd, over de ontwikkeling van de nieuwe PPRN van Saint-Martin, brengt de collectiviteit van Saint-Martin de kalender van vergaderingen van de thematische technische commissies COTECH onder de aandacht van het publiek. , volgens onderstaand schema:

September 2019

Beroepsschool refter - Marigot

Dinsdag 10 september van 18 uur tot 30 uur

Thema: Ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling

 

Refter van de Cité Scolaire Robert WEINUM - The Savannah

Donderdag 12 september van 18 uur tot 30 uur

Thema: Bevordering van erfgoed, cultuur en sport

> Refter van het College van Saint-Martin 3 - wijk Orleans

Dinsdag 17 september van 18 uur tot 30 uur

Thema: Sociale cohesie en leefomgeving

 

Aline HANSON Elementary School Refectory - Sandy Ground

Donderdag 19 september van 18 uur tot 30 uur

Thema: Bescherming en verbetering van natuurlijk erfgoed (Aarde en zee)

Oktober 2019

Refter van het Collège de Saint-Martin 3 - Orléans

Dinsdag 1 oktober van 18 uur tot 30 uur

Thema: Ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling

 

Aline HANSON Elementary School Refectory - Sandy Ground

Donderdag 3 oktober van 18 uur tot 30 uur

Thema: Bevordering van erfgoed, cultuur en sport

 

Beroepsschool refter - Marigot

Dinsdag 8 oktober van 18 uur tot 30 uur

Thema: Sociale cohesie en leefomgeving

 

Refter van de Cité Scolaire Robert WEINUM - The Savannah

Donderdag 10 oktober van 18 uur tot 30 uur

Thema: Bescherming en verbetering van natuurlijk erfgoed (land en zee)

 

Als u denkt dat u technische elementen of gedetailleerde getuigenissen kunt verstrekken om het PPRN-dossier te bevorderen, nodigen wij u uit om u zo snel mogelijk te registreren in het thema dat u interesseert.

De COTECH's zijn open voor het grote publiek door voorafgaande registratie per e-mail met de heer Rigobert HOL van de Collectivity of Saint-Martin: rigobert.hol@com-saint-martin.fr

Aan de start van de eerste bijeenkomst van elk thema is het mogelijk direct in te schrijven bij een agent van de Collectiviteit. Tijdens de eerste COTECH-bijeenkomsten worden de deelnemers uitgenodigd om de referenten en plaatsvervangers te benoemen die op COPIL zullen zitten. 

COPIL kalender

De stuurgroep (COPIL), samengesteld uit gekozen functionarissen, institutionele en sociaalprofessionals, komt op vrijdag 20 september 2019 bijeen om een ​​eerste punt te maken over de werkzaamheden van de technische commissies in de maand september.

De COPIL komt bijeen voor de definitieve restitutie van de werken, op vrijdag 18 oktober 2019. Het dossier waaruit de Collectiviteit bestaat, zal in november 2019 worden afgerond en aan de prefectuur worden overhandigd om in aanmerking te worden genomen in het kader van het onderzoek. publiek op de PPRN.

 7,312 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: