INKOMSTENBELASTING 2023: De deadline voor het indienen van aangiften uitgesteld naar zaterdag 15 juni!

0

De belastingaangiftecampagne over inkomsten ontvangen in 2023 is verlengd tot en met zaterdag 15 juni 2024.

Belastingplichtigen hebben hun aangifteformulier van het afgelopen jaar per post ontvangen. De formulieren kunnen ook worden gedownload van de communautaire website over belastingen: https://www.impots-saint-martin.fr

Mensen die in Saint-Martin wonen zonder daar fiscaal gedomicilieerd te zijn en die niet voldoen aan de zogenaamde “vijfjarige” regel (aangekomen in Saint-Martin na 31 december 2018), moeten de aangifteplicht in Saint-Martin combineren met de belasting verplichtingen opgelegd door de Staat (zie mededeling 2041 NR).

Belastingaangiften moeten vóór 15 juni 2024 per post worden ingediend bij het belastingkantoor van Saint-Martin: 16, rue Jean-Jacques Fayel – BP 1084 – 97 061 Saint-Martin Cedex of in de brievenbus bij de ingang van het Belastingcentrum op Concordia.

 

het laden

Geen reacties