IEDOM: Eerste publicatie van het Overseas Dashboard

0

Het Uitgevende Instituut van de overzeese afdelingen en het Uitgevende Instituut van de overzeese gebieden publiceren de eerste editie van het scorebord van de overzeese macro-economische en monetaire indicatoren.

Het Overseas Dashboard brengt in één enkel document de belangrijkste structurele, economische en monetaire indicatoren samen die gemeenschappelijk zijn voor de interventiegebieden van de uitgevende instellingen, dwz alle overzeese departementen en gemeenschappen. Georganiseerd op type gegevens, maakt het het mogelijk om op een enkele pagina de trajecten te bekijken die op middellange of lange termijn zijn vergeleken, van de verschillende geografieën, gegroepeerd per zeebekken in elke grafiek.

Het bereik van de weergegeven gegevens is breed en gegevens die specifiek zijn voor gemeenschappen in de Stille Oceaan zijn inbegrepen. Er zijn dus elementen die betrekking hebben op de geldhoeveelheid, de productie van kredieten of zelfs op de netto internationale positie in de overzeese collectiviteiten. Het dashboard eindigt op drie pagina's die zijn gewijd aan elk van de gemeenschappen van de Atlantische Oceaan, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin en Saint-Barthélemy, afzonderlijk gepresenteerd vanwege schaal en leesbaarheid, en vanwege van hun specifieke kenmerken.

Met dit document trachten de uitgevende instellingen de verschillende economische en institutionele spelers van diagnostische elementen te voorzien die nuttig zijn voor analyse en besluitvorming.

De IEDOM- en IEOM-publicaties kunnen gratis worden gedownload van de websites www.iedom.fr en www.ieom.fr

 5,944 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: