Afvalbeheer: Wat is het nieuwe Verde SXM-project (vervolg en einde)

0

Het bedrijf Verde SXM werkt aan een nieuw project, PI, om afval dat niet kan worden gesorteerd te beheren en te voorkomen dat het wordt begraven, zoals vandaag het geval is.

Het is een "innovatief proces in drie stappen".

De eerste fase over de hygiënisatie, de homogenisatie en de omzetting van het afval in brandstof. Dankzij een mechanisch proces waarbij de temperatuur wordt verhoogd tot 150°C, wordt het afval gesteriliseerd en omgezet in droog en homogeen materiaal, oftewel MVO. Vervolgens bestaat de tweede fase uit de ontleding (“smeulen”) van de CSR's, de inertisering van de vaste resten en de vorming van het syngas. De CSR's worden vergast bij lage temperatuur (ongeveer 350°C) waardoor de productie van verontreinigende stoffen (met name dioxinen en furanen) kan worden vermeden en Syngas, een synthesegas, kan worden geproduceerd. De as, volledig inert, wordt aan het einde van het proces teruggewonnen. 

De laatste stap is energierecuperatie en metaalrecuperatie: het Syngas wordt gedurende minstens twee seconden verbrand op 900°C om eventuele vervuilende resten te verwijderen en hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) te produceren. De winbare metalen worden dan uit de as gewonnen.

 3,916 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Soualiga Post: http://www.soualigapost.com/fr

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: