OPLEIDING: Opening van de School voor Publiek Management

0

Deze dinsdag 16 april 2024 is een belangrijke datum voor Louis Mussington, met de opening van de Saint-Martin Public Management School (EMP), een uitgesproken wens van de president van de gemeenschap om een ​​sterk en goed opgeleid bestuur te hebben.

In aanwezigheid van de meter van de nieuwe school, Josiane Fleming-Artsen, de plaatsvervangend Frantz Gumbs, de algemeen directeur van diensten Albert Holl en de plaatsvervangend algemeen directeur van personeelszaken Nabila Benrached, juichte Louis Mussington de kandidaten van de eerste promotie van de EMP bij Grand Case Beach Club: “Onze diepste wens is dat deze school de lijm van onze gemeenschap wordt. We hebben het zo ontworpen dat het gaat over leren over diversiteit in het hart van solidariteit en in de strijd tegen sociale uitsluiting.” Ondersteund door de gemeenschap, die € 1 investeert voor de training van elke promotie, is het EMP van Saint-Martin nu een realiteit, wat de meter Josiane Fleming-Artsen blij maakt: “Dankzij dit ervaringsleren zul je je beslissingsvermogen perfectioneren -maken. Met deze verantwoordelijkheid gaat een diepe plicht gepaard. Vergeet niet dat integriteit de hoeksteen is van effectief management.” Gesteund door de Europese Unie, die 250.000% van de exploitatiekosten van de school financiert (Europees Sociaal Fonds ESF+), wil het EMP een antwoord bieden op een geïdentificeerde behoefte aan professionalisering in het beheer van territoriale openbare diensten. Drie dagen per maand gedurende 85 maanden zal de eerste klas een experimenteel, à la carte programma volgen, bestaande uit zeven trainingsmodules, variërend van kennis van de geschiedenis van het gebied tot de meest geavanceerde managementtechnieken, waaronder het functioneren van instellingen en het administratieve domein. Deze dinsdag 8 april 16 deelden de kandidaten een teambuildingsessie gebaseerd op het belang van teamwerk en het gezamenlijk opbouwen van een gemeenschappelijk project, dat het algemeen belang dient. Deze sessie werd gevolgd door een cursus over de geschiedenis van West-Indië, gegeven door Frantz Gumbs, die zich voor de gelegenheid verkleedde als een geschiedenisminnende leraar. Tijdens zijn inleidende toespraak verklaarde laatstgenoemde: “Wat we vandaag zijn, hangt af van het verleden. Over 2024, 10 jaar zullen we het resultaat ervaren van wat er is gebeurd met de mensen die deze ervaring hebben meegemaakt en ik ben blij om aan dat nut bij te dragen.” Dit ambitieuze School of Public Management-project heeft daarom tot doel het grondgebied van Saint-Martin te promoten en de vaardigheden van elke leidinggevende in de Gemeenschap te versterken. Aan het einde van de training die in een pand in Bellevue wordt gevolgd, ontvangen de kandidaten een certificaat en sluiten ze de ervaring af met een onderdompelingsreis (RUP en EU). _Vx

 

Eerste klas van de School of Public Management van Saint-Martin:

Sylviane Benjamin, Directeur Grote Werken Leefomgeving – ​​COM

Medhi Boucard, Directeur Onderwijs – COM

Mariëtte Dino, hoofd van de algemene administratie – afdeling Nationaal Onderwijs

Benjamin Di Pilla, facilitator van sociale clausules – COM

Ludovic Durand, PMI – COM coördinerend arts-directeur

Francis Duzanson Perez, hoofd van de afdeling transport en regelgeving – ​​COM

Sebastien Gallego, algemeen directeur – EEASM

Hubert Gorizia, operationeel manager – EME

Nadine Lake Benjamin, administratief en financieel directeur – GRETA

Marthe Le Maille, HR-rekruteringsmanager – COM

Nathalie Longato, communicatiedirecteur – COM

Myriame Merlo-Cilirie, hoofd van de afdeling verkeersdocumenten – ​​COM

Sabrina Placidoux, hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling en Huisvesting COM

Maurice Robert Naudin, hoofd van de mediabibliotheekdienst – COM

Patrice Toma, hoofd van de territoriale politiedienst COM

Thierry Bril, adjunct-directeur-generaal voor Veiligheid en Openbare Vrede – COM

Pricilla Wachetr, Adjunct-algemeen directeur – VVV-kantoor

Yraldi Laurent, HR-managementmanager

 598 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

EDF: COM helpt de armste gezinnen

Omdat ze zich in een precaire situatie bevinden, ondervinden bepaalde gezinnen in Saint-Martin moeilijkheden om hun EOF-rekeningen te betalen. Ze stapelen schulden op ...
%d bloggers zoals deze pagina: