BELASTINGEN: wat de inkomstenbelasting met zich meebrengt? 

0

In 2019 registreerde de Collectivity 11 belastingaangiften van fiscale inwoners van Saint-Martin en 866 aangiften van niet-fiscale inwoners. 1% van de fiscaal ingezetenen geeft een jaarinkomen aan van minder dan 462 euro, 46,5% een inkomen tussen 10 en 000 euro, 23,4% een inkomen tussen 10 en 000 euro en 20, 000% inkomen boven 19,3 euro.

Door een jarenlange daling van de bevolking neemt ook het aantal ingediende aangiften af. In 2013 registreerde de COM 16 aangiften fiscaal ingezetenen en 477 niet-fiscaal ingezetenen. In 1 zijn er bijna 664 aangiften gedaan door fiscaal ingezetenen en 2017 door niet-fiscaal ingezetenen. Zes jaar geleden gaf 16% van de belastingplichtigen een inkomen aan van minder dan 090 euro, 1% een inkomen tussen 716 en 61,2 euro, 10% een inkomen tussen 000 en 18,5 euro en 10% een inkomen boven de 000 euro.

Terwijl het aantal aangiften daalt, stijgen de inkomsten uit deze belasting. In 2012 haalde de COM 7,62 miljoen euro op en vorig jaar 12,21 miljoen. Sinds 2015 bedroeg de omzet meer dan 10 miljoen (behalve in 2017 waren ze 9,96 miljoen). In 2018 en 2019 werden recordopbrengsten opgetekend met respectievelijk 12,44 en 12,49 miljoen euro. In totaal vertegenwoordigt de inkomstenbelasting 11% van de totale belastinginkomsten van de Collectiviteit.

Deze betere resultaten zijn vooral te danken aan betere inzameling en beter burgerschap. In 2013 gaven zo'n 6 huishoudens een jaarinkomen aan boven de 380 euro, bijna evenveel als in 10 (000). Het aantal fiscale huishoudens dat minder dan 2019 euro per jaar aangeeft was in 6350 10, 000 keer minder dan in 5.

 7,101 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: