Ontruiming van een bewoner: de staat moet een Grand-Case-bedrijf vergoeden

0

In januari 1993 verkreeg een bedrijf van de rechter in kamers van de Basse-Terre tribunal de grande instance de ontruiming van de bewoner van een gebouw dat haar toebehoorde in Grand-Case. 

In november 2001 verzocht hetzelfde bedrijf de prefect van Guadeloupe om bijstand van de politie voor de uitvoering van het bevel van de rechter in kamers. Maar de vertegenwoordiger van de staat weigert. Naar aanleiding van deze beslissing schatte het bedrijf dat het een schade had geleden van 57 euro. Daarna stapte ze naar de bestuursrechter. In juni 530 stemde de administratieve rechtbank van Saint-Martin ermee in en veroordeelde de staat om het bedrijf een bedrag van 2021 euro te betalen ter vergoeding van de geleden schade voor de periode van 42 januari 390 tot 1 juli 2016. .  De minister van Binnenlandse Zaken is tegen deze uitspraak in beroep gegaan om herziening van de toeslagen voor een deel van de periode te vragen. Dit beroep in cassatie is echter te laat ingediend. "Het is daarom niet-ontvankelijk en kan alleen worden afgewezen", concludeerde de Raad van State in zijn besluit van 29 september. (Soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties