MILIEU: Ruim 7 mensen profiteerden van de interventies van het Natuurreservaat van januari tot december 700

0

Het educatieve centrum van het natuurreservaat  voerde 385 interventies uit in 88 klassen – 19 scholen, 1 opleidingscentrum, 2 organisaties en 9 verenigingen – zowel binnen als in het veld: op het Froussards-pad, de baai van Embouchure, de Créole-rots en de stranden van Lowlands.

Het volgende doel zal zijn om kajaktochten te kunnen organiseren in de mangrove van Embouchure Bay. De aanzienlijke toename van de tijd die aan activiteiten wordt besteed in vergelijking met 2022 is het gevolg van het anticiperen op een personeelsuitbreiding beloofd door de Collectiviteit van Saint-Martin – een verbintenis die nog moet worden gerealiseerd. Om de gemaakte beloften na te komen, koos Vincent Oliva ervoor om overuren te maken. Deze uitzonderlijke inzet kan in 2024 echter niet worden volgehouden zonder de concrete steun van de Gemeenschap. Deze overbelasting had ook invloed op de beschikbaarheid van Vincent Oliva voor zijn andere essentiële missies binnen het reservaat, met name op het gebied van ontwikkeling, regelgeving en wetenschappelijk onderzoek. Om het reserveringsproces te vergemakkelijken, wil het centrum een ​​online platform ontwikkelen, om de coördinatie van interventies vloeiender te maken en het aantal interventies door instellingen te verminderen, zodat iedereen kan profiteren van een interventie van het natuurgebied.

het laden

over de auteur

Geen reacties