Milieu: huishoudelijk afval ... de verleiding

0

Na enkele dagen van wegblokkades kon de inzameling - meestal dagelijks - niet worden uitgevoerd. De vuilnisbakken stapelden zich snel op. Hun evacuatie zo snel mogelijk vereiste daarom een ​​stipte aanpassing van de servicecontracten.

De oorspronkelijke documenten voorzien in één passage per dag en per sector; gezien het aantal op te halen afval moest het aantal passages over meerdere dagen worden vergroot. Een voor de hand liggende maatregel die een specifieke administratieve procedure vereiste om te voldoen aan de regels inzake overheidsopdrachten, maar ook onderhandelingen.

Volgens onze bronnen zagen sommige providers het zelfs als een kans om hun diensten te veel te belasten. Logischerwijs moet een tweede dagpas worden gefactureerd tegen dezelfde prijs als de eerste, dat wil zeggen tegen dezelfde prijs als vermeld in het oorspronkelijke contract. Of nog minder als we bedenken dat de tweede passage overdag plaatsvindt en niet 's nachts zoals de eerste (nachtarbeid wordt vaak meer vergoed).

Dit soortgelijke voorgestelde tarief werd door de dienstverleners afgewezen. Laatstgenoemden waren - zeker om redenen buiten hun macht - niet in staat geweest hun diensten gedurende ten minste zes dagen te verlenen, maar verzochten om een ​​dubbele betaling van de tweede pas. Na onderhandelingen kwamen ze uiteindelijk overeen hetzelfde tarief in rekening te brengen.

 5,953 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: