MILIEU: Installatie van nieuwe sorteerbakken in wijken

0

De afdeling Collectiviteit en haar afdeling Milieu zijn gestart met de uitvoering van overheidsopdrachten voor het selectief sorteren van afval. De eerste stap is het plaatsen van nieuwe sorteerbakken in de wijken. De sorteersector zal vanaf 2023 integraal op het grondgebied worden ingezet.

Op maandag 5 december plaatsten de Collectiviteit en haar dienstverlener nieuwe sorteerbakken in wijken, scholen en sportaccommodaties. 130 sites bestaande uit 3 bakken - GROEN voor glas - GEEL voor plastic en verpakkingen - ORANJE voor ander afval - zullen de komende dagen worden geïnstalleerd. In het kader van deze nieuwe overheidsopdracht zijn in totaal 250 sites van dit type gepland.

In het centrum van Marigot zijn de eerste sorteermanden geplaatst. Het is de bedoeling om de installatie in de andere sectoren voor het einde van dit jaar af te ronden.

Groene bak voor glas

Gele bak voor kunststoffen en verpakkingen

Oranje bak voor ander afval.

Het ophalen van de inhoud van de sorteermanden zal worden verzekerd door een dienstverlener die zich toelegt op selectief sorteren, geselecteerd in het kader van een specifieke overheidsopdracht. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, sorteren, verpakken en transporteren van gesorteerd afval naar recyclagekanalen.

De Collectiviteit van Saint-Martin heeft een overeenkomst met CITEO voor de recyclage van glas-, plastic- en verpakkingsstromen.

Het inzetten van sorteermanden is de eerste stap van het systeem. Vanaf het eerste kwartaal van 2023 zullen er nieuwe vrijwillige drop-off-terminals (glas en plastic) worden ingezet op het grondgebied van Saint-Martin.

Dit nieuwe materiaal zal volledig bijdragen aan het sorteergebaar.

Door deze actie maken de Collectiviteit van Saint-Martin en haar delegatie Leefmilieu, voorgezeten door 2e vicevoorzitter Bernadette DAVIS, deel uit van een deugdzame aanpak en verantwoord en duurzaam afvalbeheer.

De bevolking wordt uitgenodigd om er volwaardig aan mee te doen door dagelijks de juiste sorteergebaren te hanteren.

We herinneren u eraan dat de collectieve afvalcontainers (grijs en oranje) gereserveerd zijn voor huishoudelijk afval, voorheen verpakt in vuilniszakken. Het ophalen van huisvuil vindt elke avond plaats vanaf 23 uur. U kunt uw vuilniszakken vanaf 00 uur inleveren.

Ophalen van huisvuil en grofvuil: 7 dagen per week Groenafval ophalen: 7 dagen per week (behalve op zondag)

De recyclingcentra van Galisbay en de ecosite Grandes Cayes zijn open voor het publiek op de volgende tijden:

Galisbay recyclingcentrum: open van maandag tot zaterdag van 10u tot 00u

Ecosite van Grande Cayes: open van maandag tot vrijdag: 06u tot 00u / zaterdag: 16u tot 00u

Herinnering: Stortplaatsen op het grondgebied zijn open voor het storten van grote voorwerpen en het storten van gebruikte huishoudelijke apparaten - ze zijn gratis voor particulieren.

 8,958 totale weergaven, 10 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: