MILIEU: Beheer van populaties zwarte ratten op het eilandje Tintamarre

0

Als onderdeel van het France Recovery Plan voert de Saint-Martin Nature Reserve Management Association (AGRNSM) beheeracties uit voor zoogdieren die worden geïntroduceerd op het beschermde eilandje Tintamarre, gelegen in het hart van de RNN, waar verschillende emblematische en endemische soorten leven.

De zwarte rat (Rattus rattus) werd tijdens het koloniale tijdperk op het eiland Tintamarre geïntroduceerd. Dit kleine knaagdier is wereldwijd een van de meest invasieve uitheemse soorten. Het is zelfs aanwezig op meer dan 90% van de eilanden, waar het een van de belangrijkste factoren is in de erosie van de biodiversiteit. Het is een alleseter en voedt zich in Saint-Martin met de eieren van dieren die op het eilandje nestelen, evenals met kleine reptielen en de vruchten en zaden van veel gevoelige plantensoorten.

In deze context, om de unieke biodiversiteit van het eilandje te behouden en om er morgen een project voor de herintroductie van de Kleine Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) te kunnen huisvesten, is er een actieplan opgesteld om de populaties zwarte ratten te beheersen.

Om dit doel te bereiken, zet de vereniging sinds juli 2022 en tot december 2023 autonome dodelijke selectieve pneumatische apparaten (A 24) in die verband houden met fotovallen. Er zullen achtereenvolgens 150 vallen worden geplaatst op meer dan 450 percelen verspreid over de volledige oppervlakte van het eilandje (80 ha). Tot op heden is een derde van de interventieplaats een vangplaats met een gemiddelde van 500 activeringen van de regelinrichtingen geteld elke 15 dagen.

De operatie laat dus bemoedigende resultaten zien en de gebruikers van de site, met name de kampeerders, getuigen al van een aanzienlijke vermindering van de observaties van ratten. Nabij de landingsplaatsen voor bezoekers, achter het strand, wordt een sanitair cordon aangelegd en onderhouden om nieuwe aankomsten te voorkomen.

In samenhang met regelgevende operaties blijft sensibilisering van de gebruikers noodzakelijk om goede praktijken aan te moedigen, zoals de inzameling van picknickafval, om de beschikbaarheid van voedselbronnen voor ratten te beperken.

Bewustmakingsacties met schoolkinderen worden ook uitgevoerd door de vereniging. In 2022 werden meer dan 626 studenten bewust gemaakt van het probleem van IAS en de noodzaak om in te grijpen om ze te beheren met als doel het natuurlijke erfgoed van het eiland te behouden.

 4,160 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Blauwe week sluitingsceremonie 

De slotceremonie van de blauwe week werd afgelopen zondag gehouden in het Maison des jeunes de Sandy-Ground, waar mevrouw Barry, ambassadeur van ...
%d bloggers zoals deze pagina: