JOB

WERKGELEGENHEID: De loonlijst van de COM vertegenwoordigt 44,63 M €

0

De oorspronkelijke begroting voor 2021 werd maandag unaniem goedgekeurd door de gekozen vertegenwoordigers van de territoriale raad. Het bedraagt ​​200 miljoen euro, waarvan 136,5 miljoen euro in het exploitatiegedeelte en 63,5 miljoen euro in het investeringsgedeelte.

De grootste kostenpost zijn personeelskosten. Met een waarde van 44,63 miljoen euro vertegenwoordigen ze bijna een kwart van het budget, een derde van de bedrijfskosten.

"Deze kostenpost is sinds ons mandaat onder controle, want in 2017 bedroeg de loonlijst € 44,1 miljoen", aldus de voorzitter van de Collectiviteit. Ze stegen echter met 5,4% in vergelijking met 2020. "Dit wordt verklaard door de aanpassing van de carrières van de agenten en van de aanwerving in het bijzonder van de kaderleden A, in het kader van de machtsstijging van de COM", rechtvaardigde Marie- Dominique Ramphort, regionaal adviseur belast met financiële en fiscale zaken. (Soualigapost.com)

 7,041 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: