ONDERWIJS: uitzonderlijke steun van 3000 euro toegekend aan 70 studenten die zijn ingeschreven bij BTS in Saint-Martin

0

De Collectiviteit heeft besloten om financiële steun te verlenen aan studenten die zijn ingeschreven bij BTS in een openbare instelling in Saint-Martin.

Op basis hiervan hebben 636 studenten financiële steun aangevraagd, geschat op bijna € 3 miljoen. Alleen studenten die het territorium hebben verlaten, kunnen dit apparaat claimen. Degenen die in Saint-Martin zijn gebleven, kunnen alleen profiteren van CROUS-hulp. Zich bewust van de last van het monitoren van studies ter plaatse en rekening houdend met de dagelijkse moeilijkheden, heeft de Collectiviteit besloten hen financiële steun te verlenen aan studenten die zijn ingeschreven bij BTS in een openbare instelling in Saint-Martin. De uitvoerende raad, die op 10 november 2022 bijeenkwam, besloot een bedrag van € 3 toe te kennen aan elk van de 000 BTS-studenten die waren ingeschreven in de twee openbare middelbare scholen, LGT R. WEINUM en LP D. JEFFRY. Deze steun maakt het onder meer mogelijk om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de aankoop van informaticamateriaal, de aankoop van de buskaart en de catering. Deze uitzonderlijke steunregeling voor een totaalbedrag van € 70 voor het academiejaar 210-000 heeft tot doel studenten te ondersteunen die hun studies op het grondgebied voortzetten, in het kader van het Europees Sociaal Fonds in het kader van de prioritaire as 2022 "REACT-EU FSE" van de PO Staat FEDER ESF Guadeloupe en Saint-Martin 2023-16. _AF

 6,846 totaal bekeken

Geen reacties