Onderwijs: toewijzing van steun voor studentenmobiliteit voor 2019-2020

0

De Collectiviteit van Saint-Martin maakt het een erezaak om de mobiliteit van Saint-Martin-studenten, die buiten het territorium gaan trainen, te ondersteunen. Zo kon de Gemeenschap, als onderdeel van de mobiliteitssteun voor de boekjaren 2019 en 2020, gefinancierd met de bijdrage van de Europese Unie via het Europees Sociaal Fonds (ESF), 351 studenten helpen. 

In totaal is een bedrag van € 748, - vrijgemaakt voor deze ondersteuning voor jongeren. 400 leerlingen genoten studiefinanciering op BAC + 253- en BAC + 1-niveau voor een totaalbedrag van € 2, 447 studenten op het Bac + 000-licentieniveau voor een bedrag van € 36, inclusief € 3 via aanmoedigingsbeurs, 99 studenten op Master I-niveau voor een bedrag van € 000, inclusief € 75 via de aanmoedigingsbeurs, 000 studenten op Master II-niveau voor een totaalbedrag van € 32, inclusief € 104 via de beurs stimulans. Merk op dat 400 verpleegkundestudenten ook individuele steun ontvingen voor een totaalbedrag van € 86. Het ESF subsidieert 400% van deze regeling, ofwel 22 euro. De Collectivity is rijk aan het apparaat voor een bedrag van € 84.

 6,488 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: