ONDERWIJS: 2e zittijd academische eenheden voor verzuimopvolging

0

Op afvaardiging van de academierector kan de vicerector, naargelang de situatie, de ouders van de student uitnodigen voor een vergadering van de academische cel verzuimopvolging (CASA).

De verantwoordelijken voor de leerling worden gewezen op hun plichten inzake schoolbezoek en de sancties waaraan zij worden blootgesteld indien zij hun wettelijke verplichtingen inzake onderwijs niet nakomen. Educatieve of sociale maatregelen die kunnen worden ingezet om een ​​effectief en duurzaam herstel van het schoolbezoek mogelijk te maken, evenals ondersteuningssystemen die nog niet zijn opgezet ten behoeve van het gezin, worden hun aangeboden: speciale onderwijsmethoden, een voorstel voor een toegangspoort tot een andere cursus of verandering van school of instelling.

De leden van de commissie:

-Vice-rector

-Missiemanager

-Staf maatschappelijk werker

-Psycholoog NL

- Schoolbemiddelaar

-PRE referent (onderwijssuccesprogramma)

-MLDS (missie ter bestrijding van schooluitval)

- Senior Begeleidingsadviseur

- Schooladministratie

-MPF (gezinsbeschermingshuis)

-CLSPD (plaatselijke raad voor veiligheid en misdaadpreventie)

- Territoriale politie

-PJJ (rechterlijke jeugdbescherming)

het laden

over de auteur

Geen reacties