Ecosite van Grandes Cayes: lancering van het openbaar onderzoek naar het "PI"-project

0

Het bedrijf VERDE-SXM, lokale referentie-operator op het gebied van afvalbeheer op het eiland, voert op de ecosite van Grandes Cayes een project uit voor de geoptimaliseerde behandeling en energieterugwinning van het uiteindelijke afval, na sortering en recycling, bekend als het project " PI” (voor Pollution Free-Integrated Waste Management), ter vervanging van huidige opslagoplossingen die het verzadigingspunt bereiken.

Dit houdt in dat huishoudelijk afval en bedrijfsafval dat niet kan worden gerecycled, wordt teruggewonnen, vermalen en omgezet in droog, schoon materiaal, de zogenaamde "vaste teruggewonnen brandstof" (SRC). Deze brandstoffen worden vervolgens bij lage temperaturen verwarmd om groene en hernieuwbare elektriciteit te produceren. 

Uiteindelijk zal deze nieuwe verwerkingseenheid 8% van het elektriciteitsverbruik van Saint-Martin produceren en het storten van afval op het eiland door 10 delen.

In 2019 trad VERDE-SXM toe tot de Franse groep IDEX, een leider in de productie van energie uit energieterugwinning en de methanisering van afval ten dienste van gemeenschappen. Om dit project uit te voeren - dat zal resulteren in het creëren van nieuwe banen voor de voorbereidende operaties voor het sorteren en recyclen van afval - heeft het bedrijf VERDE-SXM de krachten gebundeld met TRIBER, de groep die eigenaar is van de "PI" -technologie voor ecologisch herstel van verspillen in energie.

Nadat het bedrijf VERDE-SXM de afgelopen weken een aanvraag voor een milieuvergunning heeft ingediend bij de overheidsdiensten (Ministerie van Milieu, Woningbouw, DEAL) zet het project "PI" een nieuwe stap met de opening van een openbaar onderzoek naar dit machtigingsverzoek. Dit openbaar onderzoek vindt plaats van 28 juni tot en met 28 juli 2022. Tijdens het onderzoek kan het publiek meer te weten komen over het project:

– Door raadpleging van het projectdossier in het Gemeenschapshuis Saint-Martin, tijdens werkdagen en tijdens de normale kantooruren;

– Door mevrouw Muriel MANTRAN, die is aangesteld als commissaris die belast is met het leiden van dit openbaar onderzoek, te ontmoeten tijdens de vergaderingen die zij zal houden:

*bij de Dienst Milieu, Water, Energie, Route du Fort – Gebouw van het voormalig ziekenhuis – Marigot, woensdag 29 juni 2022 en 20 juli 2022 van 9u tot 12u

*in de Elie GIBBS-school, rue des écoles – Grand Case, woensdag 6 juli 2022 en 13 juli 2022 van 9u tot 12u.

In dezelfde periode kan het publiek ook opmerkingen en voorstellen over het project indienen:

– Door ze op te nemen in het daartoe geopende openbaar onderzoekregister in het Hôtel de la Collectivité;

– Door ze door te geven aan mevrouw Muriel MANTRAN, commissaris-onderzoeker, tijdens de bovengenoemde hotlines;

– Door ze aan te spreken:

*Per post naar: Mevr. Muriel MANTRAN, commissaris-onderzoeker – Dienst Milieu, Water, Energie, Route du Fort – Gebouw van het voormalige ziekenhuis – Marigot, 97150 Saint-Martin

*Met elektronische middelen naar: enquetes-publiques.verdesxm@developpementdurable.gouv.fr

Houd er rekening mee dat correspondentie en e-mails uiterlijk 28 juli 2022, de sluitingsdatum van het openbaar onderzoek, moeten zijn ontvangen.

 1,039 totale weergaven, 9 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Geen opmerkingen

Faxinfo wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gepubliceerde inhoud en is niet bedoeld om te reageren.

English EN French FR Spanish ES Dutch NL Italian IT