ECONOMIE: Eerste bijeenkomsten van de blauwe economie

0

Deze maandag 7 november vanaf 8:30 uur, was de conferentiezaal van de Grand Case Beach Club gastheer van de eerste Assises van de blauwe economie van Saint-Martin, georganiseerd door de Collectivity, die tot doel heeft een strategie voor duurzame groei in de sectoren vast te stellen maritiem en maritiem met de hulp van verschillende lokale actoren.

De opening van de Assises werd verricht door de eerste vice-voorzitter van de COM die verantwoordelijk is voor economische ontwikkeling, Alain Richardson, en Vincent Berton, afgevaardigd prefect van de Noordelijke Eilanden, die het project volledig steunen en onder meer pleiten voor een structurering van de sectoren en regularisatie van de visserijsector. Beiden zijn unaniem over het belang van de ontwikkeling van een gemeenschappelijke en gedeelde strategie, waarin alle uitdagingen van de blauwe economie op transversale wijze worden geïntegreerd. Veertig mensen namen deel aan deze dag, waarvan de middag was gewijd aan discussie en uitwisselingsworkshops, workshops verdeeld in 8 groepen rond de volgende thema's: visserij en zeelandbouw, toerisme en ecotoerisme, scheepswerven, zeilen en varen, haven- en passagiersvervoer, milieu en ecologie, opleiding en ten slotte bestuur en monitoring van het strategisch plan. Op basis van de diagnose en inventarisatie van de problemen en behoeften voor de blauwe economie van Saint-Martin, opgesteld door de firma BRL Ingénierie, gespecialiseerd in gebieden die verband houden met water, milieu en ruimtelijke ordening van het gebied, hebben de actoren van de blauwe economie wegen gevonden om werken volgens hun groepsthema, wegen die zullen worden voorgelegd aan de territoriale gekozen functionarissen die de taak zullen hebben om te beslissen over de hoofdlijnen van de strategie van de blauwe economie van Sint-Maarten. Sporen zoals de aanleg van een aanlegsteiger voor vissers en een Saint-Martin-label, de rehabilitatie van de jachthavens van Oyster Pond en Fort Louis, de oprichting van een maritieme shuttle, een uitbreiding van de haven van Galisbay, de concentratie van nautische activiteiten op één plaats (Galion), een bewustmakingscampagne over zeehandel voor Saint-Martin-kinderen, enz. De ideeën waren talrijk. Over al deze zaken wordt een rapportage opgesteld door BRL Ingénierie, die in de loop van de maand andere gesprekken met de betrokken partijen zal voeren. "Het doel van deze adviesdienst is om de Gemeenschap te ondersteunen en het onbenutte potentieel van dit deel van de economie te mobiliseren, ten gunste van werkgelegenheid en de groei van het grondgebied", aldus Alain Richardson. _Vx

 4,772 totale weergaven, 16 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: