ECONOMIE: Beoordeling van de begrotingsinspanningen van de staat na Irma in Saint-Martin 

0

Als onderdeel van de financieringswet van 2023 heeft de staat het transversale document over het buitenlands beleid gepubliceerd, een document waarin alle gekwantificeerde overheidsbeleidslijnen voor overzeese gebiedsdelen zijn samengebracht. Het maakt ook de balans op van de wederopbouwoperaties die in Saint-Martin zijn uitgevoerd. 

Tussen 2017 en 2021 heeft de Staat zich gecommitteerd aan tien missies voor een bedrag van 343,77 miljoen euro aan commitment-autorisatie (AE) en 324,96 miljoen aan betalingskredieten (CP).

De missie met de meeste financiering is de missie 'relaties met lokale autoriteiten' met in totaal 241 miljoen euro. De missie 'overzee' is qua budgettaire inspanning de tweede met in totaal 62 miljoen euro die is vrijgemaakt voor programma's ter verbetering van de levensomstandigheden.

De Staat stelde in 15 2019 miljoen euro ter ondersteuning van het nationale onderwijsbeleid (toezegging voor de bouw van het college) en 3 miljoen euro in 2021. Ook droeg het tussen 17,81 en 2017 2021 miljoen euro bij aan de aanleg van elektriciteitsnetwerken.

In totaal werden in 2017 de grootste inspanningen geleverd met zo'n 215 miljoen euro. In 2021 bedroegen de vastleggingsmachtigingen 3 miljoen in LR met één enkel programma (territoriale cohesie) en € 8,26 miljoen in drie programma's (territoriale cohesie, schoolonderwijs en rurale elektrificatie).

(Soualigapost.com)

 3,173 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Soualiga Post: http://www.soualigapost.com/fr

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: