OPENBAAR DOMEIN: Aanvraag voor bewoning voor commerciële activiteit 

0

De Directie Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Delegatie Leefomgeving, deelt personen die een aanvraag willen indienen voor het uitoefenen van een rondtrekkende handelsactiviteit (foodtruck of andere) op het publieke domein van de Collectiviteit, mee dat ze de mogelijkheid hebben om een aanmelding, tot en met vrijdag 24 juni 2022. 

Deze opening van rondtrekkende handelsruimten heeft enkel betrekking op de gebieden buiten de voedsel- en toeristenmarkten. De commissie die verantwoordelijk is voor het analyseren van de verzoeken, zal vanaf 24 juni bijeenkomen om te beslissen. Projecten worden geselecteerd op basis van vooraf gedefinieerde criteria. 

Het dossier moet worden aangeboden volgens de volgende criteria:    

• Een dossier met de algemene presentatie van het project

• Een mobiel verkoopmateriaal, schoon, met een verzorgd uiterlijk;

• De producten/diensten moeten origineel, kwalitatief en traceerbaar zijn (relevantie van het project);

• Het sollicitatiedossier moet duidelijk en naar behoren ingevuld zijn, met elementen uit de context waaruit de ervaring van de kandidaat in het gekozen vakgebied blijkt. 

De te verstrekken documenten:

• Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de Collectivity-website op het volgende adres: http://www.com-saint-martin.fr/ressources/UT-1-Demande-d-authorisation-d-occupation-temporaire.pdf

• Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, evenals een bewijs van verblijf;

• Een nota waarin het project wordt gepresenteerd met betrekking tot bovenstaande criteria; 

• Lijst van menselijke en materiële middelen om de activiteit uit te voeren;

• Een beschrijving van de verkoopinfrastructuur.

NB Mensen die hun dossier al hebben ingediend, kunnen het bijwerken als ze het nuttig vinden. 

Verzoeken moeten worden gericht aan de voorzitter van de collectiviteit van Saint-Martin, ter attentie van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Dienst Wegverkeer, gevestigd, Administratief Centrum, Rue Jean-Jacques FAYEL in Concordia. 

Voor enige verduidelijking: 05 90 29-56 -13 / 05 90 29-56-14

 3,842 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: