UITVOERENDE RAAD: Ontwikkelingsproject voor het stadspark Concordia

0

Dit project bestaat uit het creëren van een groene ruimte om het welzijn van de inwoners te bevorderen, de biodiversiteit te bevorderen en de kwaliteit van het stadsleven te verbeteren.

De aanleg van een stadspark in Concordia, goedgekeurd door de uitvoerende raad, zal ongeveer 30.000 m² beslaan.2, exclusief de sportfaciliteiten en de mediatheek, voor een totaal geschat bedrag van € 2,2 miljoen. Gelegen op het kruispunt van de rue Jean-Luc Hamlet, met een geschatte voltooiing van 18 maanden, zal het project de levenskwaliteit verbeteren door toegankelijke groene en recreatieve ruimtes aan te bieden, de sociale banden versterken, ruimtes bieden die bevorderlijk zijn voor de praktijk van activiteiten en bijdragen aan de bescherming van het milieu door de lokale biodiversiteit te behouden en de gevolgen van luchtverontreiniging te verzachten. De infrastructuur voor regenwaterbeheer (retentiebekkens) zal het risico op overstromingen helpen verminderen en verontreinigende stoffen uit de afvoer filteren. Het ontwikkelingsproject is een essentiële investering voor duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit van de inwoners van Concordia. Andere door de voorzitter van de territoriale raad aangevraagde financiering zou aan het project kunnen worden toegevoegd. Wordt vervolgd… _Vx

het laden

Geen reacties