UITVOERENDE RAAD: COM keurt zijn eigen energiecode goed

0

De territoriale raad heeft met meerderheid van stemmen de energiecode van Saint-Martin aangenomen. De beraadslaging maakt alle betrokken artikelen van het nationale energiewetboek van toepassing op het grondgebied.

Het doel is om de actualisering van de lokale wet- en regelgeving te faciliteren bij wijzigingen in de Landelijke Code, conform de raamovereenkomst 2021.

Dankzij de energiecode profiteert Saint-Martin van het behoud van tariefnivellering waardoor het mogelijk wordt om de kosten van energieproductie voor burgers in evenwicht te brengen en kan het nu het meerjarenprogramma voor energie (PPE) opstellen binnen een wettelijk kader. ), terwijl met behoud van de volledige uitoefening van zijn bevoegdheid.

In haar toespraak aan het begin van de debatten herinnerde de tweede ondervoorzitter, Bernadette Davis, aan de fundamentele uitdagingen voor het gebied en zijn inwoners, namelijk energiebeheer, de strijd tegen klimaatverandering en de ontwikkeling van schone energie.

 4,275 totale weergaven, 9 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: