Conferentie over het levenseinde: informeren, debatteren en uitleggen

0

Een delegatie van de Ethische Reflectieruimte van Guadeloupe en de Noordelijke Eilanden (EREGIN) nodigde onlangs het publiek en gezondheidswerkers uit om deel te nemen aan een debat over het delicate onderwerp van het levenseinde, dat vaak verder gaat dan de geneeskunde.

De delegatie bestond uit dr. Marilyn Lackmy, geneticus en directeur van Eregin, dr. Corinne Sainte-Luce, arts en adjunct-directeur van Eregin, dr. Sonny Gene, hoofd van het mobiele pijn-/palliatieve zorgteam van het Universitair Ziekenhuis. Marcel-Louis Viallard, anesthesioloog-reanimator en hoogleraar palliatieve geneeskunde, en Sandra Cayet, coördinator bij Eregin. Deze verschillende sprekers probeerden om de beurt het bewustzijn te vergroten onder het publiek, vertegenwoordigers van de ARS – die zich krachtig hebben gemobiliseerd om dit debat te laten plaatsvinden – en gezondheidswerkers over het levenseinde. Hoewel palliatieve zorg vaak wordt geassocieerd met de dood, maakte deze actie een andere aanpak mogelijk door de nadruk te leggen op zorg voor een betere levenskwaliteit, comfort en verlichting voor de patiënt, maar ook voor de mensen om hem heen. In een tijd waarin het voorontwerp van wet over het levenseinde, dat toegang zou moeten bieden tot actieve hulp bij het sterven in Frankrijk, op het bureau ligt van de president van de republiek Emmanuel Macron, blijft het debat noodzakelijk gezien de tekortkomingen in de overzeese gebiedsdelen. of het nu gaat om palliatieve structuren, gebrek aan training (geen bij SXM in tegenstelling tot Guadeloupe) en gebrek aan menselijke hulpbronnen. Eregin mobiliseerde artsen, verpleegsters, zorgverleners en de bevolking van Saint-Martin om ethische vragen, de relatie tot de dood in de West-Indische samenleving en palliatieve zorg voor patiënten aan het levenseinde aan te pakken. Essentieel initiatief om het debat over hulp bij zelfdoding en euthanasie te veranderen, terwijl 81% van de burgers hun rechten niet kent. Sinds 2 februari 2016 voorziet de wet Claeys-Leonetti in nieuwe rechten voor patiënten aan het levenseinde. Daartoe behoren wilsverklaringen die iedere volwassen persoon in staat stellen zijn wensen met betrekking tot het levenseinde kenbaar te maken, en deze te doen gelden in het geval dat hij of zij zich niet langer kan uiten, zonder voorwaarden voor de duur. Ook de versterking van de rol van de vertrouwenspersoon die door de patiënt is aangewezen om hem/haar te ondersteunen tijdens zijn/haar medische traject is inbegrepen; hun mening begeleidt de arts die hen raadpleegt als prioriteit bij het nemen van hun beslissingen. Net als diepe en continue sedatie tot een natuurlijke dood of weigering van behandeling. Zoveel opties die het lijden van patiënten helpen beperken en familie en dierbaren de kans geven om deze moeilijke tijd met minder angst door te komen. _Vx

het laden

over de auteur

Geen reacties