EEASM/SAUR PERSBERICHT: Werkzaamheden bij de drinkwaterproductie-installatie

0

De Saint-Martin Water and Sanitation Establishment in samenwerking met  SAUR Saint-Martin voert momenteel rehabilitatie- en beveiligingswerkzaamheden uit aan 2 productielijnen voor omgekeerde osmose van de 3 lijnen die momenteel in bedrijf zijn in de drinkwaterproductie-installatie van Galisbay.

Deze werkzaamheden zijn gestart in oktober 2022 en zullen naar verwachting begin november 2023 worden afgerond.

Voor dit werk zijn leveringen van specifieke materialen van het vasteland van Frankrijk vereist. Deze voorraden zijn sterk beïnvloed door de huidige sociale beweging, maar worden bevestigd bij aankomst in Saint-Martin eind mei 2023.

Bovendien neemt het waterverbruik op Saint-Martin al enkele maanden voortdurend toe, waardoor het niet mogelijk is om de drinkwatervoorraden aan te vullen, aangezien de waterproductie grotendeels wordt gebruikt om aan de vraag te voldoen.

De werkfase, die start in juni 2023, vereist een incidentele stopzetting van de productie van drinkwater gedurende wekelijkse slots van 24 uur.

Daarnaast zal begin juni 2023 voor de volledige duur van de werken een bijkomende mobiele waterzuiveringsinstallatie worden ingericht om het productietekort tijdens deze werken op te vangen en tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers.

Bovendien bestudeert de Water and Sanitation Establishment van Saint-Martin, nog steeds in samenwerking met SAUR Saint-Martin, momenteel de toename van de productiemiddelen van de fabriek voor ingebruikname eind 2024.

De EEASM en SAUR Martin verontschuldigen zich voor de huidige storingen op het distributienetwerk van Eau Potable en blijven alert voor abonnees.

 3,968 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: