COLLEGE MONT DES ACCORDS: Laptops gegeven aan zes studenten met een beperking

0

Computerapparatuur om de sociale en academische integratie van studenten met een beperking te bevorderen. Het is in deze aanpak dat National Education, via het rectoraat van Guadeloupe, deze dinsdag 21 mei zes laptops heeft overhandigd aan zes studenten van de Mont des Accords-universiteit.

“Deze computers die door het Rectoraat van Guadeloupe voor een periode van ongeveer vier jaar worden uitgeleend, zijn bedoeld voor studenten met een MDPH-certificering, voor aangepast onderwijsmateriaal”, legt Sandra Neyen uit, docent verantwoordelijk voor het onderwijs aan studenten met een beperking. “Tot nu toe hebben we twintig laptops ontvangen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van leerlingen op basis-, middelbare en middelbare scholen in Saint-Martin en Saint-Barthélemy. Iedereen heeft baat bij persoonlijke ondersteuning in aanwezigheid van de digitaal beheerder van de onderwijsinspectie, de digitaal onderwijsadviseur van de inspectie en de digitaal beheerder van de instelling. Leerlingen maar ook ouders worden ondersteund om het gebruik van de computer beter onder de knie te krijgen. Daartoe behoren verschillende softwareprogramma's, afhankelijk van de behoeften van de leerling (lezen, schrijven, wiskunde, enz.). Een meerderheid van de kinderen gebruikt computers in de klas en thuis.”

Zeer tevreden met deze schenking van computerapparatuur hoopt Sandra Neyen er nu voor te zorgen dat dit soort operaties in de loop van de tijd worden herhaald. Wens gehoord sinds een tweede levering van twintig andere computers door het rectoraat van Guadeloupe wordt verwacht aan het einde of begin van het volgende schooljaar._AF

het laden

Geen reacties