Gemeenschap: de laatste beslissingen van de uitvoerende raad

0

De uitvoerende raad van de Collectiviteit van Saint-Martin kwam op woensdag 3 juli bijeen om te beraadslagen over 6 agendapunten, in aanwezigheid van 5 en vervolgens 6 adviseurs.

- Ondertekening van de tripartiete overeenkomst “COM - Préfecture Région Guadeloupe - Caisse des Dépôts et Consignations de Guadeloupe”, als onderdeel van de cofinanciering voor de actualisering van het Territoriaal Masterplan voor Digitale Ontwikkeling van Saint-Martin (SDTAN).

Gezien de doelstellingen van de nieuwe bijgewerkte versie van het masterplan voor digitale territoriale ontwikkeling van Saint-Martin, namelijk 100% van het grondgebied bestrijken met zeer snelle glasvezelbreedband en de inzetinitiatieven van particuliere exploitanten op Hun billijkheid en de acties van de Collectiviteit, de Uitvoerende Raad gaf een gunstig advies aan het project van tripartiete overeenkomst voor de cofinanciering van een missie van bijstand aan Projectbeheer voor de herziening van de SDTAN van Saint-Martin. Het totale bedrag van deze missie wordt geschat op € 24, waarvan € 840 wordt gefinancierd door de Collectiviteit, € 4968 door de staat en € 8694 door de CDC.

De Uitvoerende Raad stemde unaniem over deze beraadslaging (5 stemmen)

- Onderzoek van verzoeken om landgebruik of bewoning

Het college van bestuur heeft 5 adviezen van de dienst stedenbouw onderzocht met betrekking tot aanvragen voor gebruik of bewoning van de grond. 4 kregen een gunstig advies, 1 verleende stilzwijgend.

De uitvoerende raad stemde unaniem over deze beraadslaging (5 stemmen)

- Handtekeningstoestemming naar aanleiding van de open aanbesteding voor de raamovereenkomst met aankooporders voor de inzameling, verwijdering en transport van Sargassum-zeewier dat aangespoeld is aan de kust van de Collectivité de Saint-Martin

Sinds 2011 regelmatig geconfronteerd met het fenomeen stranding van zeewier aan de noordoostkust, lanceerde de gemeenschap op 20 maart een markt om gespecialiseerde bedrijven te raadplegen om de diensten van inzameling en transport van algen te verzekeren. De incassodiensten zijn verdeeld in 6 percelen die door een afzonderlijke markt worden verwerkt.

1- Sargassum-afhaalservice van de Grande Caye-strandsite met opslag en verspreiding binnen een kilometer.

Lot toegekend aan de Société Gumbs Technique Nouvelle voor een dagbedrag van € 1440, -.

2- Ophaaldienst Sargassum vanaf de baai van Cul de Sac met vervoer naar Ecosite.

Kavel toegewezen aan Janky Environnement voor een bedrag van 22.50 € per ton.

3- Ophaaldienst Sargassum vanaf het strand van Mont Vernon met opslag en verspreiding binnen een kilometer.

Lot toegekend aan Gumbs Technique Nouvelle voor een dagbedrag van € 1440, -

4- Sargassum ophaalservice vanaf het strand van Embouchure Bay met opslag en verspreiding binnen een kilometer

Lot toegekend aan Gumbs Technique Nouvelle voor een dagbedrag van € 1440, -

5- Ophaaldienst Sargassum van de Etang aux Poissons-site met transport naar de ecosite.

Kavel toegeschreven aan Janky Environnement voor een bedrag van 22.50 € per ton

6- Sargassum ophaalservice van de Lucas Bay-site met on-site opslag.

Lot toegekend aan Gumbs Technique Nouvelle voor een dagbedrag van € 1440, -

Onder de criteria van de specificaties hebben bedrijven de verplichting om de termijnen, de specifieke materiële middelen die moeten worden geïmplementeerd, de middelen die zijn geïmplementeerd om de zandophoping te beperken en de respect voor getroffen gebieden met een hoge milieugevoeligheid te respecteren.

Dit contract is geldig voor 1 jaar, tweemaal verlengbaar per periode van 2 jaar (1 maanden). Afhaal- en transportdiensten kunnen nu beginnen.

De uitvoerende raad stemde unaniem voor deze beraadslaging (6 stemmen).

- Handtekeningstoestemming naar aanleiding van de openbare aanbesteding voor de markt voor verzekeringsdiensten voor een enkele partij - schade aan goederen - machinestoring, alle computer- en apparatuurrisico's.

De Uitvoerende Raad stemde unaniem (6 stemmen) over het besluit van de aanbestedingscommissie om de opdracht voor verzekeringsdiensten voor de Gemeenschap te gunnen. Twee verzekeringsmaatschappijen hebben zich aangemeld voor deze openbare markt, gelanceerd op 4 april 2019. De lokale overheid selecteerde het bedrijf Bizet Capelle en Allianz voor een totale jaarlijkse premie van € 1, wat 117 miljoen euro aan goederen verzekerde. De duur van de raamovereenkomst is 160 maanden (vervolg en einde in onze maandageditie).

 6,514 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: