Ophalen en behandelen van wrakken: verzoek om ondersteuning van ADEME

0

De gekozen leden van de Uitvoerende Raad hebben op 19 januari geraadpleegd over de beraadslaging over de inzameling en behandeling van schroot en omvangrijke metalen voertuigen die in Saint-Martin zijn achtergelaten.

De leden besluiten unaniem om het voorlopig budget voor deze operatie, voorzien in het oorspronkelijke budget, goed te keuren, met een totale kost van 450.000 euro gespreid over drie jaar: 150.000 euro voor de inzameling en het vervoer van autowrakken ( VHU) en 300.000 euro voor hun behandeling. De gekozen functionarissen stemden in met het volgende financieringsplan: 225.000 euro voor de COM (50%) en 225.000 euro voor de ADEME (50%). Het bestuurscollege valideerde de subsidieaanvraag van de Environment and Energy Management Agency (ADEME) voor een bedrag van 225.000 euro. Ter herinnering, als onderdeel van de strijd tegen chikungunya, heeft de Collectiviteit een campagne opgezet om autowrakken, wrakken en omvangrijke voorwerpen die op het grondgebied zijn achtergelaten, te verzamelen en te behandelen.

 5,879 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: