BRAND- EN REDDINGSCENTRUM: Officieel bezoek voor het rehabilitatieproject van de locatie

0

De president van de COM, Louis Mussington, senator Annick Petrus en de gedelegeerde prefect van de Noordelijke Eilanden, Vincent Berton, zijn afgelopen donderdag naar de brandweerkazerne van Savane gegaan om de balans op te maken van de voortgang, de onmiddellijke behoeften en het project om de toekomstige territoriale brandweer- en reddingsdienst van Saint-Martin.

Dit bezoek werd gewaardeerd door de brandweerlieden die vol ongeduld wachten op de nieuwe territoriale brandweer- en reddingsdienst. De Gemeenschap en de Staat zijn vastbesloten dit project, gezien de dringende behoeften, zo snel mogelijk te voltooien. De Gemeenschap die leiding geeft aan het renovatieproject voor de kazernes heeft haar wens bevestigd om de gebruikers van het terrein bij het proces te betrekken, met name op het gebied van de menselijke hulpbronnen.

De gemeenschap is zich bewust van de noodsituatie en doet er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk te starten. Binnenkort vindt er een kaderbijeenkomst plaats over dit thema.

het laden

over de auteur

Geen reacties

Respect voor de blauwe parkeerzone 

The Collectivity of Saint-Martin herinnert gebruikers eraan dat parkeren in het centrum van Marigot wordt beheerd door een blauwe zone, van maandag tot zaterdag ...