CCISM: Update over het moratorium op sociale lasten in Saint-Martin en Saint-Barth

0

Met veel media-aankondigingen wordt aangegeven dat de regering een amendement (nr. 1382) heeft ingediend op het wetsvoorstel voor de financiering van de sociale zekerheid van 2019, met als doel "de vrijstellingen van de socialezekerheidsbijdragen voor bedrijven te verlengen tot de 30e. Juni 2019 ”, zoals aangekondigd door de heer Emmanuel MACRON tijdens zijn reis naar Saint-Martin op 29 en 30 september. Dat zouden we graag zien, maar de informatie is niet helemaal juist.

Deze aankondiging creëerde een misverstand en vragen waarop een duidelijk antwoord moet worden gegeven.

Om de chronologie en de oprechtheid van de informatie te gebruiken:

1 - Op 6 november 2017 kondigde de heer Edouard PHILIPPE tijdens zijn bezoek aan Saint-Martin aan:

“(…) De regering zal een wijziging van het wetsvoorstel voor de financiering van sociale zekerheid indienen om een ​​versterkt moratorium te verlenen aan bedrijven in Saint-Barthélemy en Saint-Martin.

De regering zal daarom voorstellen om in de wet een moratorium op te nemen dat is verlengd tot november 2018. Maar wat als in november 2018 de toeristische activiteit niet met voldoende kracht wordt hervat? Het moratorium gaat gepaard met een mogelijkheid om de terugbetaling tot uiterlijk 1 januari 2020 uit te stellen en over vijf jaar te spreiden. De wijziging voorziet ook in de mogelijkheid om 50% van de in de loop van de periode aangegane sociale schuld weg te werken. (…) ”

MORATORIUM = OPSCHORTING VAN BETALING VAN KOSTEN volledig begrijpen

VRIJSTELLING = ONDERDRUKKING VAN BETALING VAN KOSTEN

2 - Het wetsvoorstel voor de financiering van de sociale zekerheid van 2018 bevatte inderdaad een artikel 16 waarin deze toezegging was opgenomen.

Er werd in bepaald dat "werkgevers die gevestigd zijn in de overzeese gemeenschappen Saint-Martin en Saint-Barthélemy en daar hun activiteit uitoefenen op 5 september 2017, vóór 30 april 2018 de beveiligingsorganisatie kunnen verzoeken sociale zekerheid waarvoor de procedure voor de verrekening van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en bijdragen die aan deze instantie verschuldigd zijn voor perioden na 1 augustus 2017 wordt opgeschort, evenals boetes voor te late betaling en aanverwante boetes.

Dit verzoek houdt onmiddellijk en automatisch in, tot 31 oktober 2018, de opschorting van de procedure met betrekking tot genoemde schulden en de opschorting van de berekening van de gerelateerde boetes en toeslagen. (…) "

Om SURRENDER A PURSUITS = SUSPENSION OF PURSUITS volledig te begrijpen 

en niet VERLATEN VAN DE AANKOOP

3 - Het systeem kon niet echt functioneren zoals verwacht, omdat de deadline van 30 april 2018 niet toestond dat alle betrokken bedrijven zich konden aanmelden.

4 - In augustus 2018 heeft de CCISM een verzoek ingediend om de termijn voor het uitstellen van de surseance van betaling uit te stellen, zodat bedrijven die van deze opschorting van betaling van kosten willen profiteren, hiervan kunnen profiteren.

5 - Op 30 september 2018 kondigde de heer Emmanuel MACRON in Saint-Martin over dit onderwerp aan:

"(...) Het moratorium op sociale lasten wordt verlengd tot 30 juni 2019. Volledige of gedeeltelijke annulering van werkgeverslasten zal plaatsvinden voor bedrijven met een duurzame en verminderde activiteit (...)".

Ook hier: MORATORIUM = OPSCHORTING VAN KOSTEN ANNULERING VAN UITGAVEN = BIJ PRESENTATIE VAN BESTANDEN VOOR BEPAALDE BEDRIJVEN EN NIET ALLE

6 - Het in de pers aangekondigde amendement zegt wat:

Het heeft tot doel artikel 16 van de wet op de financiering van sociale zekerheid 2018 te wijzigen om:

- de datum van verklaring van het surseance van betaling uitstellen, zoals gevraagd door het CCISM, zodat bedrijven die zichzelf niet konden aangeven op 30 april 2018, hiervan kunnen profiteren,

- nota nemen van de verlenging van de periode opgenomen in het moratorium zoals aangekondigd door de heer MACRON (30 juni 2019)

- voorzien in de voorwaarden voor vennootschappen of zelfstandigen, waarvan de activiteit "duurzaam en beperkt" is, om te kunnen genieten van een vrijstelling van vergoedingen die variëren tussen 50 en 100% (dat wil zeggen na analyse van een dossier) gedetailleerd)

Deze wijziging werd aangenomen in de Nationale Vergadering, maar zal worden voorgelegd aan de Senaat en kan pas van kracht worden na de eindstemming van de wet inzake de financiering van sociale zekerheid 2019!

Daarom moeten de voortijdige aankondigingen, na de ondernemers te hebben gestoord, volledig zijn zodat iedereen de problemen en de te nemen maatregelen kan begrijpen ...

Wanneer de wet op de financiering van de sociale zekerheid van 2019 definitief wordt aangenomen, zal de CCISM een duidelijke en nauwkeurige tekstuitleg over dit onderwerp geven, zodat bedrijven kunnen beslissen.

het laden

Geen reacties