CCISM: het moratorium op sociale lasten op de agenda!

0

Verschillende maatregelen, waaronder het moratorium op de loonheffingen, zijn afgelopen donderdag gepresenteerd tijdens een persconferentie georganiseerd door de CCISM.

In 2018 illustreerde de oprichting van meer dan 800 bedrijven op de noordelijke eilanden de sterke dynamiek die is opgetekend in de lokale economische sector, vooral in de bouw.

De wet op de financiering van de sociale zekerheid van 2019 machtigt Saint-Martin en Saint-Barthélemy om ongewijzigd te blijven in het vorige LODEOM-systeem: bedrijven kunnen daarom blijven genieten van vrijstellingen van werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid zoals in 2018.

Er moet echter een nieuw systeem worden voorgesteld dat de overheidsmaatregelen voor de volgende financieringswet voor sociale zekerheid 2020 op elkaar afstemt.

Met betrekking tot het door de regering geplande moratorium op sociale lasten om de door Irma getroffen bedrijven van Saint-Martin hun geld te laten aanvullen, kon worden opgemerkt dat de bedrijven van Saint-Martin niet allemaal verklaren zich in het moratorium van 2018.

Tijdens zijn bezoek aan Saint-Martin kondigde president Emmanuel Macron een uitstel van dit moratorium aan. Artikel 9 van de wet op de financiering van de sociale zekerheid van 2019 bevestigt deze aankondiging en bepaalt dat sociaalprofessionals in Saint-Martin tot en met 31 maart 2019 een verzoek om surseance van betaling kunnen indienen voor een periode vanaf augustus 2017 tot juni 2019.

Alleen de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid worden door de tekst beïnvloed.

Door het moratorium in te voeren, kunnen alle vervolgingen worden opgeschort, evenals de opschorting van de berekening van sancties en de toename van de daarmee verband houdende vertraging. Het staat ook de uitgifte toe van het waakzaamheidscertificaat. Wel moet u de salariskosten hebben betaald en op de hoogte zijn van uw aangiftes bij de organisatie.

Wat de uitzonderlijke koopkrachtpremie betreft, wordt eraan herinnerd dat werkgevers de mogelijkheid hebben om hun werknemers, wier salaris niet hoger is dan driemaal het minimumloon, een bonus van maximaal 3 euro vrij te stellen van sociale lasten.

Betaling kan plaatsvinden tussen 11 december 2018 en 31 maart 2019. Deze bonus kan echter niet in de plaats komen van een andere, gewoonlijk betaalde bonus.

Voor alle vragen over het moratorium op de sociale lasten en de koopkrachtpremie is het raadzaam contact op te nemen met uw registeraccountants of de CCISM.

het laden

over de auteur

Geen reacties