Territoriaal Fonds voor Schoolwerken: Benoeming van nieuwe leden!

0

De Uitvoerende Raad kwam op woensdag 10 oktober bijeen en besliste over een punt getiteld "Vervanging van de territoriale adviseurs in de raad van bestuur van de Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires".

Gezien de beraadslaging CT 01-02-2017 van 2 april 2017 met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden van de territoriale raad aan de uitvoerende raad voor de vervanging van leden die zijn afgetreden bij externe organisaties, ging de EC over tot de benoeming van de volgende gekozen functionarissen:

•Pascale LABORDE

• Marie-Dominique RAMPHORT

• Raj CHARBHE

• Mireille MEUS

• Jean-Sebastien HAMLET

• Annick Petrus

• Marthe Ogoundele-Tessi

 

Over deze beraadslaging werd bij meerderheid gestemd: 4 stemmen voor en 1 stem tegen.

De nieuwe raad van bestuur van CTOS zal binnenkort bijeenkomen om de verkiezing van de president en de vice-president en de vernieuwing van de leden die de partnerorganen vertegenwoordigen voort te zetten.

De president heeft tijdens de vergadering verduidelijkt dat hij kennis heeft genomen van het besluit van de zeven gekozen leden van de raad van bestuur van CTOS om op 7 september af te treden en dat hij transparant en efficiënt wil werken.

De Uitvoerende Raad beraadslaagde daarom en ging over tot de benoeming van de nieuwe gekozen vertegenwoordigers die de gemeenschap vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de CTOS.

 4,210 totale weergaven, 6 weergaven vandaag

over de auteur

Geen reacties

DOLPHIN NETWERKINFO

SITUATIE IRMA Point SAINT MARTIN op 18/09 MOBIEL en MOBIEL INTERNET: gratis lokale gesprekken naar de metropool, de Caraïben, de VS en ...
%d bloggers zoals deze pagina: