Blokkades: de Aanklager nodigt slachtoffers of getuigen van wangedrag uit om contact op te nemen met de rijkswacht

0

"A  ter gelegenheid van illegale blokkades van de rijstroken die open zijn voor het wegverkeer, zijn er sinds 11 december op Sint-Maarten talrijke overtredingen van het strafrecht geconstateerd: verkeersbelemmering, diefstal, gewapende bijeenkomsten, schade aan privé- en openbare eigendommen, geweld tegen de politie, aanzetten tot het plegen van deze misdrijven ', aldus de Aanklager in een persbericht.

Naast de lopende gerechtelijke onderzoeken om de daders en aanstichters van deze misdrijven te identificeren, nodigt het openbaar ministerie burgers die slachtoffer of getuige zijn van wangedrag uit om de gendarmerie de Marigot te informeren over alle nuttige en gedocumenteerde klachten en om, zelfs anoniem, een klacht in te dienen. afbeeldingen of video's die de data en plaatsen van wreedheden of blokkades vermelden die ze zelf hadden kunnen waarnemen en die kunnen helpen bij de identificatie en strafrechtelijke vervolging van de daders. _AF

 4,453 totale weergaven, 7 weergaven vandaag

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: