Verhoging kantine en extracurriculair ticket: de nieuwe tarieven op 1 januari 2020!

0

We hebben u gisteren geïnformeerd over de volgende herziening van de prijsstelling van schoolmaaltijden en buitenschoolse activiteiten, in navolging van de aanbevelingen van de Territoriale Rekenkamer (CTC), bekrachtigd door een decreet van de prefect. Dit zijn de nieuwe tarieven vanaf 1 2020.

De raad van bestuur van CTOS heeft de toepassing van deze maatregelen vanaf 1 januari 2020 goedgekeurd om de volgende redenen:

• Geef ouders de tijd om deze veranderingen tussen november 2019 en januari 2020 door te voeren

• Communiceer deze nieuwe maatregelen aan de ouders van leerlingen die rekening moeten houden met deze verhoging in hun budget

• Tijdens de inschrijvingen heeft het CTOS de inschrijving geïncasseerd van het buitenschoolse onderwijs van september 2019 tot en met december 2019, er zijn kantinekaarten verkocht tot en met december 2019, van het wijzigen van de prijzen in deze periode was geen sprake.

Een beraadslaging over de herziening van schoolmaaltijden en buitenschoolse prijzen werd daarom als volgt gestemd:

Met betrekking tot de schoolcateringprijzen:

Wat betreft buitenschoolse opvang

De herziening van de maaltijdprijzen is enerzijds te verklaren doordat er sinds 2011 ondanks de stijging van de grondstofprijzen geen verhoging was, de CTC was duidelijk voorstander van deze verhoging gevolgd door de Prefectuur.

Opgemerkt moet worden dat het CTOS de afgelopen maanden concrete verbeteringen heeft doorgevoerd in de kantines:

• De installatie van airconditioning in alle kantines om de ontvangstomstandigheden voor de lunch te verbeteren

• Het gebruik van verenigingen om leerlingen leuke en rustige activiteiten op meridiaantijd aan te bieden

• De inzet van de diëtist om uitgebalanceerde en gevarieerde menu's aan te bieden

het laden

over de auteur

Geen reacties