Landbouw: Ondertekening van het prefectuurdecreet met betrekking tot het territoriaal plan voor duurzame landbouw in Saint-Martin

0

Dit plan, een echte roadmap voor de Staat en de Collectiviteit inzake landbouwkwesties, werd op collegiale wijze opgesteld met alle professionals en actoren die direct of indirect bij deze activiteitssector betrokken zijn.

Naast het bieden van een ruimte voor constructieve discussie, hebben de werkgroepen en het Comité voor Strategische Oriëntatie en Landbouwontwikkeling (COSDA) van Saint-Martin het mogelijk gemaakt om een ​​gedeelde diagnose vast te stellen en concrete acties te definiëren die moeten worden geïmplementeerd om te voldoen aan de behoeften van boeren en lokale belanghebbenden.

Het territoriaal plan voor duurzame landbouw (PTAD) maakt het mogelijk om de prioriteiten voor overheidsacties vast te stellen en duidelijkheid te scheppen over de continuïteit ervan om de Saint-Martin-landbouw te ondersteunen in het licht van de uitdagingen die haar worden opgelegd, met name:

• Onze voedselsoevereiniteit waarborgen en zoveel mogelijk mensen toegang geven tot kwaliteitsvoedsel;

• Garanderen van gezond, veilig, duurzaam, kwaliteitsvol en lokaal voedsel voor iedereen; als antwoord op de verwachtingen van de burgers;

• Erken de diensten die de landbouw levert: behoud van biodiversiteit, bodemkwaliteit, aanpassing aan klimaatverandering, landschapsarchitectuur, enz.

Het actieplan is opgebouwd rond 4 assen met als doel de ontwikkeling van kwaliteitsvolle lokale landbouw die het milieu respecteert door acties om de sectoren te promoten, te ondersteunen, te professionaliseren en te structureren.

Het plan is opgesteld voor een periode van zeven jaar en zal dus het grootste deel van de volgende programmering van Europese fondsen dekken, met name het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Jaarlijkse monitoring en een eindbeoordeling, volgens de indicatoren die in het actieplan worden voorgesteld, zullen worden geleverd door COSDA, die op elk moment wijzigingen of aanpassingen kan voorstellen.

De staat coördineert zijn acties zorgvuldig met die van alle belanghebbenden in de landbouw en agrovoeding in Saint-Martin, terwijl ze elke organisatie de autonomie van haar acties laat volgens haar eigen vaardigheden en beslissingen van haar keuzeorganen.

 1,697 totale weergaven, 13 weergaven vandaag

Geen opmerkingen

Faxinfo wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gepubliceerde inhoud en is niet bedoeld om te reageren.

English EN French FR Spanish ES Dutch NL Italian IT